Archive | Islam

Keutamaan orang alim atas ‘abid

Keutamaan orang alim atas ‘abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu ‘abid”.

Read the full story

Posted in Hidup, Indonesia, IslamComments Off

Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta

Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya, dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. Sesungguhnya Ia suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya

Read the full story

Posted in Hidup, Indonesia, IslamComments Off

Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat

“Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu, menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”

Read the full story

Posted in Hidup, Indonesia, IslamComments Off

Kesempurnaan yang paling sempurna

Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama, sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”.

Read the full story

Posted in Hidup, Indonesia, IslamComments Off

Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu

Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain), tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”.

Read the full story

Posted in Hidup, Indonesia, IslamComments Off

Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”.

“Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”.

Read the full story

Posted in Hidup, Indonesia, IslamComments Off

Keutamaan terbaik dan jihad terbaik

Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”.

Read the full story

Posted in Hidup, Indonesia, IslamComments Off

Akibat baik dan buruk

Akibat baik dan buruk “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. Akan tetapi, ketika ia mendapatkan seluruhnya, dunia itu akan menjadi bala` baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat. Akan tetapi, ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”.

Read the full story

Posted in Hidup, Indonesia, IslamComments Off

Jiwa yang agung

1. Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi, jangan berbuat zalim, (2) jika mereka mengkhianatimu, janganlah engkau berkhianat, (3) jika engkau dianggap pembohong, janganlah marah, (4) jika engkau dipuji, janganlah gembira, dan (5) jika engkau dicela, kontrollah dirimu”.

Read the full story

Posted in Indonesia, IslamComments Off

Tiga perkara dapat mengeruhkan kehidupan

Tiga perkara dapat mengeruhkan kehidupan: penguasa zalim, tetangga yang buruk, dan perempuan pencarut. Dan tiga perkara yang tidak akan damai dunia ini tanpanya, yaitu keamanan, keadilan, dan kemakmuran

Read the full story

Posted in Hidup, Indonesia, IslamComments Off


Author Tags

Join UseQuote.com

t

t

Follow UseQuote.com